Missie

Actieve wielertoeristen of mountainbikers, zowel mannen als vrouwen, de mogelijkheid te geven om in clubverband op een sportieve, veilige en kameraadschappelijke manier hun hobby uit te oefenen.

Visie

WTC Wiel in wiel Vichte ziet zichzelf als een recreantenclub. Dit houdt in dat alle activiteiten gericht zijn op het laten participeren van wielertoeristen aan fiets-gerelateerde-recreatieve evenementen. Hierbij richt WTC Wiel in Wiel Vichte zich met name op: jong, oud, recreant, iedereen is welkom. Dit alles onder het motto SUST “Samen uit samen thuis”. Hierbij kan elk lid zijn keuze bepalen op welk niveau hij wil fietsen. Op gepaste tijdstippen zullen er activiteiten zijn waar zowel de recreant als sportieve fietsers hun gading vinden.