Een dankwoordje aan iedereen

Beste Leden,
Onze organisatie van het afgelopen week-end was ronduit een succes !

Met 1275 inschrijvingen zal 2017 geboekstaafd staan als een record-editie.
 
Vele deelnemers zijn onze medewerkers komen feliciteren met de mooie parcoursen,  de perfecte uitpijling en de bevoorradingen.
De bar aan de Stringe werd ook op veel lof onthaald.
 
Onze oprechte dank  aan alle medewerkers die er aan mee geholpen hebben om deze organisatie tot een succes te maken.
De winst die dit zal opleveren zal integraal naar U terugkeren door investeringen in kledij,  bijdragen in daguitstappen, materiaal,  kampioentruien, reservewielen, enz…
 
Binnen enkele weken starten wij reeds met voorbereiding van de organisatie voor 2018.  
‘Vele handen maken licht werk ‘  is een bekend gezegde.
Dit is des te meer van toepassing op organisaties als de ‘Vichte Classic’ en de ‘Kapellekestocht’ waar voor veel helpende handen nodig zijn,  zeker ook omdat wij de opmerkingen die wij kregen (niet alles was 100 % af) willen aanpakken volgend jaar.
Onze ploeg medewerkers voor deze organisatie moet daarom versterkt worden, en daar toe zal een werkgroep opgericht worden die het draaiboek voor deze organisaties verder zal detailleren.
Bij deze dan ook onze warme oproep aan U allen om U bij deze werkgroep aan te sluiten.  Voelt U zich geroepen ?  Laat gerust iets weten en zo zal U mee het voortbestaan van deze prachtige organisatie,  met lange traditie en goede faam in de Toertocht-wereld,  helpen verzekeren !  Noteer daarom alvast de datums van zaterdag 16 en zondag 17 juni 2018 voor de volgende editie.
 
Nogmaals onze oprechte dank aan allen die geholpen hebben.  Zonder jullie helpende handen zouden onze “Vichte Classic” en “Kapellekestocht” niet mogelijk zijn.
 
Met onze beste groeten,
 
Voor WTC Wiel in Wiel Vichte
Vincent Van Parijs,  voorzitter

Geef een reactie